© 2002 ΣΕΙΡΙΟΣ, εταιρεία παραγωγής δίσκων και μουσικών εκδόσεων.
Ελ. Βενιζέλου 21, 15451 Ν. Ψυχικό, τηλ.: 210-6774158,
fax: 210-6774787